Ilmanvaihto

·         Rakennuksen tai asunnon ilmanvaihdolla on kaksi ensisijaista tehtävää, vaihtaa riittävästi asunnon ilmaa ja pitää ulko- ja sisätilan välinen paine-ero lähellä nollaa. Jos jompikumpi on väärin, sisäilman laatu heikkenee ja saattaa aiheuttaa ongelmia asukkaiden terveydelle tai asunnolle.

·         Rakennuksen ilman tulisi vaihtua noin kerran kahdessa tunnissa. Tulevan ilman tulisi tulla suodattimien kautta tuloilmakanavia pitkin sisätiloihin, jotta sisään tulevaan ilmaan ei pääse liian suuria pitoisuuksia radonia, allergisoivia hiukkasia tai muita epäpuhtauksia.

·         Koneellisen ilmanvaihdon säätäminen on LVI-ammattilaisten tehtävä. Kun ilmanvaihto on säädetty niin että ilma vaihtuu kerran noin kahden tunnin aikana ja rakennuksen/asunnon ulkovaipan ja sisätilojen paine-ero on lähellä nollaa (–5 Pa … 0 Pa), sisäilman laatutaso on hyvä. Tällöin kaikki sisään tuleva ilma tulee suodattimien, tuloilmapuhaltimien ja tuloventtiilien kautta ja poistuu poistoventtiilien ja poistopuhaltimen kautta.

·         Painonvoimaisessa ilmanvaihdossa vastaavasti tuloventtiileitä ja poistoventtiileitä on oltava riittävä määrä, jotta ilma vaihtuu riittävästi ja paine-ero asunnon/rakennuksen ulkopuolen ja sisäpuolen välillä pysyy lähellä nollaa.

·         Heikko sisäilman laatu voi aiheuttaa hengitysinfektioita, allergeenialtistuksen (astma, hengitystieallergiat) tai lisätä radonpitoisuutta, joka sitten lisää keuhkosyövän riskiä. Väärin toimiva ilmanvaihto saattaa aiheuttaa myös rakennukselle kosteusvaurioita, homevaurioita, mikrobien kasvua, joiden korjaaminen aiheuttaa yleensä suuret kustannukset. Kannattaa siis seurata että ilmanvaihto pysyy kunnossa. 

·         Sisäilman laatua pysymistä hyvänä ja samalla ilmanvaihdon toimivuutta on mahdollista seurata helposti Tunkka 100 laitteen avulla. 

·          Hanki asuntoosi Tunkka 100, asunnon ilmanlaadun seurantalaite. Se näyttää nopeasti jos asuntosi ilmanlaatu alkaa heikkenemään ja voit nopeasti korjata tilanteen.  Ilmanlaadun heikkeneminen aiheutuu yleensä suodattimien tukkeutumisesta, ilmanvaihtojärjestelmän vioista tai asukkaiden tekemistä muutoksista (joku muuttaa venttiilin asentoa).

 

 

Scroll to Top