Tunkka 100 painesuhteen seurantalaite

Oletko ajatellut millaista ilmaa hengität asunnossasi? Vietät kuitenkin usein yli puolet ajastasi asunnossasi ja hengität siellä olevaa ilmaa. Jos asuntoosi tulee ilmanvaihtokoneen imuvoiman takia korvausilmaa rakenteiden ja eristeiden läpi, onko sitä terveellistä hengittää?

Measte Oy on kehittänyt ja tuonut markkinoille Tunkka 100 tuotteen.Tunkka 100 avulla havaitset, tuleeko asuntosi hengitysilmaan korvausilmaa rakenteiden läpi(alipaine) tai meneekö sisäilmastarakenteisiin kosteaa sisäilmaa(ylipaine), joka saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteisiin.

Tunkka 100 näytöstä voit silloin tällöin varmistaa  että asuntosi ilmanvaihto on pysynyt kohdallaan.

Lue enemmän miten painesuhteen seurannalla voit pitää sisäilman hyvänä:

Ilmanvaihto

Sisäilma

Allergeenit

Nanohiukkaset

Radon

Staattinen sähkö

 

Tunkka 100

1. Asunnon painesuhde

1.1 Yleistä

 • Asunnon painesuhde tarkoittaa rakennuksen ulkopuolella olevan ilmanpaineen ja asunnon sisällä olevan ilmanpaineen välistä paine-eroa.
 • Painesuhteen ollessa negatiivinen, asunnon ulkopuolella on suurempi ilmanpaine kuin sisäpuolella. Tällöin ilmaa virtaa sisätiloihin tuloilmaventtiilien kautta, mutta jos asuntosi ei ole rakenteiltaan täysin tiivis, ilmaa virtaa lisäksi kaikkien rakojen ja aukkojen kautta, myös rakennuksen eristeiden läpi. Mitä vanhempi rakennus on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ilmaa virtaa tällöin hallitsemattomasti. Jokainen voi itse ajatella millaista ilmaa hengitetään jos se on ensin kulkenut rakenteiden läpi, ottaen mukaansa erilaisia irtoavia hiukkasia eristeistä ja rakenteissa olevista orgaanisista materiaaleista.
 • Painesuhteen ollessa positiivinen, asunnon sisäpuolella on suurempi ilmanpaine kuin ulkopuolella. Tällöin sisäilmaa, joka sisältää usein paljon kosteutta, voi virrata rakenteisiin kaikkien rakojen ja aukkojen kautta ja myös rakennuksen eristeisiin. Kosteus aikaansaa ajan saatossa kosteusvaurioita ja heikentää eristyksen lämmöneristyskykyä.
 • Kummankaan suuntainen ei hallittu ilmanvirtaus ei ole toivottavaa eli painesuhteen tulisi olla mahdollisimman lähellä nollaa.

1. 2 Painesuhteen säätäminen

 • Asunnon painesuhteen säätäminen tapahtuu ilmanvaihdon säädön yhteydessä. Tällöin LVI-ammattilainen säätää vaihtuvan ilman määrän sopivaksi asunnolle sekä kullekin huoneelle. Tällöin säädetään tuloilmamäärä sisätiloihin samaksi mitä ilmaa poistopuhaltimilla poistetaan ulos eli painesuhde säädetään lähelle nollaa, yleensä hieman negatiiviseksi.
 • Useimmissa tapauksissa tämä tapahtuu kun rakennus otetaan käyttöön tai rakennukseen tehdään isompia muutoksia.

1.3 Painesuhteen muuttuminen

 • Useimmissa tapauksissa painesuhteen säätö tapahtuu ainoastaan silloin kun rakennus otetaan käyttöön tai rakennukseen tehdään isompia muutoksia. Painesuhde saattaa kuitenkin muuttua monesta syystä. Suodattimet tukkeentuvat ja niiden vaihto jää tekemättä tai asukas saattaa muuttaa tulo tai poistoventtiilien asentoja. Tulo- tai poistopuhaltimiin saattaa tulla vikoja tai ne likaantuvat ja niiden ilmansiirtoteho muuttuu.
 • Kaikki edellä mainitut muuttavat asunnon painesuhdetta, eikä asukkaat niitä välttämättä huomaa ja saattavat hengittää epäpuhdasta ilmaa pitkiäkin aikoja. Tai sisäilman kosteus pääsee siirtymään rakenteisiin ja ne alkavat vaurioitumaan kosteuden vuoksi, tulee esim. hometta.

2. Painesuhteen seuranta

 • Usein painesuhteen muuttuminen on huomattu vasta siinä vaiheessa kun se on ehtinyt aiheuttaa suurempia vahinkoja, asukkaille on tullut hengityssairauksia tai rakennus on ehtinyt jo vaurioitua ja vaatii suuria korjauksia. Asunnon ilma saattaa muuttua tunkkaiseksi tai huomataan kosteusvaurioita.
 • Markkinoilta on tähän saakka puuttunut helppokäyttöinen painesuhteen näyttävä laite ja ilmanvaihdon toimivuutta on selvitetty tilapäisillä mittausmenetelmillä. Mittauksen hinnat ovat usein tuhannesta eurosta ylöspäin ja vaikka painesuhde havaitaan mittauksen aikana oikeaksi, saattaa tilanne olla jo hetken päästä erilainen koska moni asia muuttaa painesuhdetta.
 • Measte Oy on nyt tuonut markkinoille painesuhteen seurantalaitteen Tunkka 100, joka näyttää asunnon painesuhteen helposti havaittavalla tavalla. Painesuhteen tarkastaminen silloin tällöin ei enää vaadi insinöörin taitoja ja monimutkaisia mittausjärjestelyjä.
 • Asunnon seinälle kiinnitetään mittausyksikkö ja näyttöyksikkö, josta asukkaiden on helppo seurata painesuhdetta silloin tällöin ja varmistaa että asunnon painesuhde on kohdallaan. Samalla tavalla kuin lämpömittarista tarkistetaan että lämpötila on kohdallaan.
 • Jos painesuhteen havaitaan muuttuvan, voidaan varmistaa että ilmanvaihdon suodattimet on vaihdettu oikea-aikaisesti. Ellei syynä ole suodattimien tukkeentuminen (joka hoituu vaihtamalla suodattimet), kannattaa ottaa yhteyttä LVI-liikkeeseen, joka löytää syyn painesuhteen muuttumiselle ja ilmanvaihto ja painesuhde saadaan näin kohdalleen. Kun virhetilanne ei kestä kuukausia tai vuosia, vältytään kalliiksi tulevilta korjauksilta ihmisten ja asuntojen osalta.

 

3. Tunkka 100, painesuhteen seurantalaite

3.1 Yleistä

 • Tunkka 100 on pieni, seinälle asennettava laite, joka näyttää asunnon painesuhteen.
 • Tunkka 100 asennus vaatii pienpaineletkun viemisen rakennuksen ulkopuolelle, yleensä seinän tai ikkunankarmin läpi. Kätevä asukas voi tehdä tämä itse noudattaen käyttöohjeessa olevia ohjeita. Tunkka 100 pakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat ja lisäksi erikoisasennustyökalut, kuten poranterät ja letkun vetopuikon. Asennukseen riittää siis kotoa yleensä löytyvät työkalut.
 • Jos oma asennustaito epäilyttää, voi tilata paikallisen LVI asentajan, joka nopeasti asentaa TUNKKA 100 järjestelmän käyttövalmiiksi.

3.2 Painesuhde, sää ja tilapäiset muuttujat

 • Painesuhde liittyy ilmanpaineeseen, joka muuttuu sääilmiöiden mukaan ja vaikuttaa hetkellisesti myös asunnon painesuhteeseen (asunnon tiiviydestä riippuen ilmanpaineen muutos tasaantuu nopeasti tai hitaammin).
 • Painesuhteeseen vaikuttaa myös lyhytaikaiset tapahtumat, joita asunnoissa on, kuten avattavat ikkunat, takka ja liesituuletin. Osassa ilmanvaihtokoneista nämä huomioidaan ja niiden vaikutus ilmanvaihtoon huomioidaan.
 • Kun asunnon painesuhde tarkastetaan näytöstä, kannattaa se tehdä tyynellä ilmalla ja aikana, jolloin kaikki asunnon ulko-ovet ja ikkunat ovat kiinni, liesituuletin ei ole käytössä tai on pienimmillään. Ja jos asunnossa on takka, se ei ole käytössä ja pellit ovat kiinni.
 • Tällä pienellä vaivannäöllä voidaan varmistua siitä että asunnon painesuhde on kohdallaan. Painesuhde kertoo yleensä myös asunnon ilmanvaihdon toimivuuden tai sen häiriöt.

3.3 Painesuhteen mittausmenetelmä

3.3.1 Mittaustulo ulkoilmaan ja sisäilmaan
 • Tässä osassa käydään läpi painesuhteen mittauksen vaatimukset.
 • Tunkka 100 painesuhteen seurantalaite tarvitsee pienpaineletkun viemisen ulkoilmaan. Tämä voidaan tehdä joko seinän läpi poratun pienen reiän kautta tai ikkunan tai oven karmiin tehdyn pienen reiän kautta.
 • Näin laitteelle saadaan tulokanava sekä ulkoilmasta että sisäilmasta ja näin painesuhde voidaan mitata ja näyttää.
3.3.2 Epäpuhtaudet
 • Mittaussensorin kanava on hyvin kapea ja tästä syystä on tärkeää että mittauskanaviin ei pääse hiukkasia, joiden koko on yli 100 um. Veden pääsy on myös estettävä. Tunkka 100:n tulokanavissa on tämän takia suodattimet, ulkoa tuleva mittauskanava asennetaan ulospäin viettäväksi ja ulkopuolella on sääsuoja, joka estää veden pääsyn sensorille.
 • Koska myös sisällä ilmassa on hiukkasia ja ilmaa virtaa mittauskanavassa kumpaankin suuntaan, täytyy myös sisäilmassa olevien epäpuhtauksien pääsy mittalaitteen sensorille estää. Tästä syystä Tunkassa on molemmille sisääntuloille oma 40 um:n suodatin.
 • Samasta syystä on huolehdittava asennuksen aikana, ettei letkuun pääse mitään epäpuhtauksia esim. kun letku viedään eristeiden tai karmin läpi. Kun asennus tehdään mukana olevilla asennustarvikkeilla ja asennusohjeen mukaan, pienpaineletkuun ei pääse vikoja aiheuttavia hiukkasia.
3.3.3 Mittauksen tarkkuus ja pysyvyys
 • Mittaustapahtumassa ilmaa virtaa mittalaitteen läpi ja ilman mukana kulkevat hiukkaset jäävät jompaankumpaan suodattimeen. Ajan kuluessa suodattimeen kertyy niin paljon epäpuhtauksia että ilman virtaus heikkenee. Tähän menee normaaliympäristössä aikaa 3-5 vuotta, jonka jälkeen ilman virtaus heikkenee niin paljon että painesuhteen näyttämään syntyy virhettä. Tästä syystä suodattimet kannattaa vaihtaa noin kolmen vuoden välein jos ympäristössä on paljon katupölyä, siitepölyä tai muita leijailevia hiukkasia. Muussa tapauksessa vähintään viiden vuoden välein.
 • Tunkka 100:n tarkkuus säilyy kalibroimatta kymmeniä vuosia jos sen suodattimet vaihdetaan 3-5 vuoden välein.
3.3.4 Langaton mittaus, onko mahdollista?
 • Monet ovat ihmetelleet miksi ei voitaisi käyttää radioteitse toimivia sensoreita, joista yksi mittaisi ulkotilan ilmanpainetta ja toinen sisätilan ilmanpainetta ja näytettäisiin näiden eroa ja näin vältyttäisiin pienpaineletkun vienti seinän läpi.
 • Se, että näin ei voida tehdä, aiheutuu mittauksen tarkkuusvaatimuksista, joihin nykytekniikoilla ei ole mahdollista päästä. Keskimääräinen ilmanpaine on n. 100 000 Pa ja painesuhde eli ulkona ja sisällä vallitsevan ilmapaineen ero on muutama Pa. Näytössä olisi kuusi numeroa ja viimeisenkin pitäisi pitää paikkansa, esim. 1 0 1 4 6 8 Pa. Tarvittaisiin siis ilmanpainemittari, jonka tarkkuus olisi alle 1 Pa eli prosentteina 0.0005 %.
 • Parhaimmat ilmanpainemittarit pääsevät tarkkuuteen 0.008 % eli n. ±8 Pa ja hintalappu on tuhansia euroja. Lisäksi näihin tarkkuuksiin pääsevät mittarit tarvitsevat verkkojännitteen ja kuivan ja tasalämpöisen tilan eli silloinkin tarvittaisiin läpivienti sisätiloihin ja tästä huolimatta painesuhdetta ei saataisi mitattua kahden ilmanpainemittarin erotuksella.
3.3.5 Ilmakehä ja ilmanpaine
 • Ranskalainen fyysikko Blaise Pascal tutki 1600-luvulla ilmanpainetta, hyödyntäen muun muassa lasiputkessa ollut elohopeaa. Kun nykyinen SI-järjestelmä otettiin käyttöön, paineella annettiin paineyksikön nimeksi Pascal tämän fyysikon mukaan. Sen on määritelty olevan p (Pa) = F/A (voima Newton)/pinta-ala m2).
 • Maapallon ympärillä on ilmakehä, ohentuen mitä ylemmäs mennään. Vaikka ilma tuntuu kevyeltä, kertyy sille kuitenkin painoa koska sitä on maapallon pinnalla kymmeniä kilometrejä. Emme tunne tätä ilman painoa itsessämme koska se vaikuttaa elimistöömme joka puolelta. Mutta jos tuotamme tyhjiön, ilman paino on helpommin havaittavissa. Ilman painon vaikutukset saattavat romahduttaa vahvankin säiliön, jonka sisälle pumpataan tyhjiö.
 • Maapallon ympärillä olevan ilmakehän massa on keskimäärin 10 323 kg/m2 eli maanpinnalla sen päällä oleva ilma painaa jokaisella neliömetrin alueella n. 10 tonnia. Newton on voima, jolla maapallo vetää ainetta puoleensa. Yhtä kilogrammaa maapallo vetää puoleensa n. 9.81 Newtonin voimalla.
 • Näin ollen n. 10 tonnin massaa maapallo vetää puoleensa 9.81 x 10 323 kg = 98 100 Newtonin voimalla. Tästä seuraa että ilmapaine maanpinnalla on keskimäärin 101 300 Pa ja on vaihdellut edelliset parinsadan vuoden aikana välillä 87 000 – 108 300 Pa. Yleensä ilmanpaine ilmoitetaan hehtopascaleina eli välillä 870 – 1083 hPa.
Scroll to Top