Radon

·          Suomessa sisäilman korkea radonpitoisuus aiheuttaa satoja keuhkosyöpätapauksia vuosittain eli noin joka seitsemäs keuhkosyöpätapaus on aiheutunut sisäilman korkean radonpitoisuuden vuoksi.

·         Radon kaasu syntyy maaperässä olevan uraanin hajoamistuotteena. Se on radioaktiivinen jalokaasu, joka kulkeutuu usein rakennuksen alla olevasta maaperästä asunnon sisäilmaan jos rakennuksessa on liikaa alipainetta eli painesuhde on liian negatiivinen.

·         Ulkoilman radonpitoisuus on yleensä 10 Bq/m3, mutta sisäilmassa se voi olla kymmeniä, jopa satoja kertoja suurempi. Mitä suurempi radonpitoisuus, sitä suurempi riski saada radioaktiivisen säteilyn haittoja. Säteily lisää pääosin keuhkosyövän riskiä. Radonin säteily vaikuttaa myös sukusoluihin ja sitä kautta perinnöllisyyteen eli säteily voi katkaista perimän DNA-ketjuja ja aiheuttaa erilaisia sairauksia tuleville sukupolville.

·         Suomessa tehdään radonmittauksia keräyspurkeilla, joita pidetään muutamia kuukausia asunnossa. Sen perusteella tiedetään millainen radontasot tutkittavassa rakennuksessa on. Mittaus ei kuitenkaan vähennä radonpitoisuutta.

·         Radonpitoisuutta voidaan vähentää huolehtimalla että asunnon painesuhde pysyy lähellä nollaa. Tällöin sisäilmaan ei imetä maaperästä tulevaa ilmaa, joka sisältää radonia. Ilma sisätiloihin tulee tulokanavia pitkin ulkoilmasta suodattimien kautta ja näin ollen sen radonpitoisuus pysyy turvallisella tasolla. 

·         Kun painesuhde pidetään lähellä nollaa (ja on huolehdittu että ilma vaihtuu kaksi kertaa tunnissa), voidaan olla varmoja, ettei asunnon sisäilman radonpitoisuus nouse vaaralliselle tasolle.

·         Radontasojen pysymisen alhaisena voi varmistaa seuraamalla että asunnon painesuhde pysyy lähellä nollaa. Painesuhteen poikkeamat ideaalisesta arvosta viestivät radontasojen nousun riskistä ja lisäävät radioaktiivisten partikkeleiden hengittämistä eli asukkaiden saaman säteilymäärän lisääntymistä ja sitä kautta terveyshaittoja asukkaille.

·         Hanki asuntoosi Tunkka 100 painesuhteen seurantalaite. Se näyttää nopeasti jos asuntosi painesuhteeseen tulee häiriöitä, joka nostaa riskiä radioaktiivisen radontason nousulle. Häiriöt aiheutuvat yleensä suodattimien tukkeutumisesta, ilmanvaihtojärjestelmän vioista tai asukkaiden tekemistä muutoksista (joku muuttaa venttiilin asentoa).

 

Scroll to Top